vybraná událost

Vystavujeme na MSV 2018 v Brne! Stánok 57, hala B

05. 10. 2018 – 25. 08. 2018

Brno

KONTURA TOOLS s.r.o.

<p><strong>Medzin&aacute;rodn&yacute; stroj&aacute;rensk&yacute; veľtrh -&nbsp;</strong>najv&yacute;znamnej&scaron;&iacute; stroj&aacute;rensk&yacute; veľtrh v strednej Eur&oacute;pe!</p> <p>V&aacute;žen&iacute; obchodn&iacute; priatelia,<br /> aj tohto roku vystavujeme s na&scaron;imi partnermi na Stroj&aacute;renskom veľtrhu v Brne.</p> <p>V term&iacute;ne od 1<strong>.10. - 5. 10. 2018</strong>&nbsp;V&aacute;s radi priv&iacute;tame v st&aacute;nku firmy KONTURA TOOLS, aby sme V&aacute;m predviedli novinky v oblasti lisovania plechu.<br /> Pr&iacute;tomn&iacute; bud&uacute; v&scaron;etci z&aacute;stupcovia na&scaron;ich zahraničn&yacute;ch partnerov, ktor&iacute; sa te&scaron;ia na stretnutie s Vami.</p> <p>Tradične vystavujeme normalizovan&eacute; dielce AGATHON a M&Auml;RKISCHE STANZ-PARTNER, technol&oacute;gie firiem BRUDERER,&nbsp;SOPREM, &nbsp;prezentovať aj zariadenia pre 2D a 3D kontrolu lisovan&yacute;ch dielcov tak v lisovacom n&aacute;stroji, ako aj za n&aacute;strojom, od nemeckej firmy OTTO VISION TECHNOLOGY. Dale technol&oacute;gie firiem Di.Gi.Emme (transferov&eacute; syst&eacute;my, transferov&eacute; n&aacute;stroje, mechanick&eacute; a elektronick&eacute; transferov&eacute; jednotky a kompletn&eacute; transferov&eacute; linky),&nbsp;OtiPRESSE (lisy excentricke a kolenop&aacute;kov&eacute; - LEVER DRIVE).</p> <p>Pros&iacute;me, kv&ocirc;li stanoveniu term&iacute;nov osobn&yacute;ch sch&ocirc;dzok n&aacute;s vopred kontaktujte, aby sme mohli vytvoriť dostatočn&yacute; priestor na rokovanie. Ďakujeme.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na stretnutie s Vami sa te&scaron;ia kolegovia z firmy.</p> <p>KONTURA TOOLS<br /> <em>V&aacute;&scaron; partner v lisovacej technike</em></p> <p><img alt="MSV 2017 v Brne" src="http://www.konturatools.cz/images/library/MSV 14-18.9.2015.jpg" /></p> <p>1.-5.10.2018</p>

< Zpět na přehled veletrhů a konferencí