GDPR

Údaje získané prostredníctvom cookies, google analytics, e-mailov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.
 
KONTURA TOOLS s.r.o. všetky takto získané údaje užíva výhradne pre svoju vnútornú potrebu a neposkytuje ich tretím osobám. S týmito osobnými údajmi je nakladané iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov, a to predovšetkým v § 5 ods. 2 písm. b) a v § 5 ods. 6.

Viac informácií, ohľadom spracovania dát nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

 

 

Našim cieľom je neustále skvalitňovať servis poskytovaný súčasným aj budúcim zákazníkom.

Samozrejmosťou je pravidelné školenie nášho personálu priamo v materských firmách tak, aby sme Vám mohli poradiť aj v tých najnáročnejších lisárskych aplikáciách.