RÝCHLOBEŽNÉ LISY – BRUDERER

Rýchlobežné lisy BRUDERER

Rýchlobežné lisy Bruderer sú synonymom pre precíznosť, výkon a spoľahlivosť. Ich prevádzková spoľahlivosť a vysoká produktivita prispievajú k zníženiu nákladov na výrobu lisovaných dielcov. StanzautomatBruderer je určený na sériovú výrobu lisovaných dielcov, elektrokontaktov, dielcov pre nábytkársky a automobilový priemysel, pri výrobe rotorových a statorových plechov. Rýchlobežný lis BRUDERER svojím jedinečným technickým usporiadaním  dosahuje rýchlosť 2000 zdvihov za minútu. Vysokou presnosťou vedenia barana a opakovateľnou presnou polohou v dolnej  úvrati zaručuje precíznosť  dielcov a výrazne predlžuje dobu medzi ostreniami nástroja. Obsluha rýchlobežného lisu Bruderer pracuje s komfortným riadením B2-Steuerung a významne znižuje časy potrebné na prestavenie nástroja. Uvedené a ešte ďalšie následné argumenty poznáte sami pri prevádzke lisov BRUDERER.
 

Tlačené katalógy k dispozícii na

Telefón: +420 577 607 315
E-mail: office@konturatools.cz
 

Odkazy

BRUDERER nemeckej webovej stránky (odkaz)
BRUDERER anglickej webovej stránky (odkaz)
 

Katalógy na stiahnutie

Fakty BRUDERER (PDF)
Podávacie zariadenie BRUDERER (PDF)
Školenia BRUDERER (PDF)
Rýchlobežný lis BSTA 200 BRUDERER (PDF)
Rýchlobežný lis BSTA 280 BRUDERER (PDF)
Rýchlobežný lis BSTA 410 BRUDERER (PDF)
Rýchlobežný lis BSTA 510 BRUDERER (PDF)
Rýchlobežný lis BSTA 810 BRUDERER (PDF)
Rýchlobežný lis BSTA 1250 BRUDERER (PDF)
Rýchlobežný lis BSTA 1600 BRUDERER (PDF)
 

O spoločnosti BRUDERER

Spoločnosť s tradíciou a budúcnosťou.
Bruderer je celosvetovo považovaný za lídra v špičkovej technológii rýchlobežného lisovania. Spoločnosť založil v roku 1943 pán Egon Bruderer. V niekoľkých rokoch sa spoločnosť vyvinula v globálneho dodávateľa lisovacích automatov BSTA. Tento obrovský úspech umožnili tri dôležité vlastnosti lisov Bruderer – výkon, precíznosť a kvalita.

Budúcnosť ako výzva.
BRUDERER zamestnáva po celom svete približne 460 ľudí, z toho 370 vo švajčiarskom Frasnachte, vo výrobnom závode všetkých lisovacích strojov BRUDERER. Podiel exportu je viac ako 95 percent. Predajné a servisné organizácie sídliace po celom svete, rovnako ako vlastné kompetenčné centrá BRUDERER, sú priamym kontaktom so zákazníkom.

Bruderer

Fotogaléria

Videogaléria

Našim cieľom je neustále skvalitňovať servis poskytovaný súčasným aj budúcim zákazníkom.

Samozrejmosťou je pravidelné školenie nášho personálu priamo v materských firmách tak, aby sme Vám mohli poradiť aj v tých najnáročnejších lisárskych aplikáciách.