Impressum


Sídlo spoločnosti/Fakturačná adresa/Prevádzkareň:

KONTURA TOOLS s.r.o.
Pod Šternberkem 306 
763 02  Zlín, Louky
Česká republika

Tel/fax: +420 577 607 315
E-mail: konturatools@konturatools.cz
 

Konateľ:

Ing. Dušan Volejník
 

Registrácia:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 407 01
IČ: 26259419
DIČ: CZ26259419
 

Bankové spojenie:

Banka: ČSOB a.s.
Č.Ú. /CZK/: 172143948/0300
IBAN: CZ81 0300 0000 0001 7214 3948
SWIFT: CEKOCZPP

Č.Ú. (EUR): 182877005/0300
IBAN: CZ86 0300 0000 0001 8287 7005
SWIFT: CEKOCZPP

Č.Ú. (CHF): 266 371 415/0300
IBAN: CZ86 0300 0000 0002 6637 1415
SWIFT/BIC: CEKO CZ PP

 

Našim cieľom je neustále skvalitňovať servis poskytovaný súčasným aj budúcim zákazníkom.

Samozrejmosťou je pravidelné školenie nášho personálu priamo v materských firmách tak, aby sme Vám mohli poradiť aj v tých najnáročnejších lisárskych aplikáciách.