OPTICKÉ 2D A 3D MERANIE PLASTOVÝCH, KOVOVÝCH A HYBRIDNÝCH DIELOV – JENOPTIK

Optická 2D a 3D technika na meranie kovových lisovaných, plastových a hybridných dielov

Jenoptik ponúka zákazníkom 2D kamerové systémy na priebežnú kontrolu výroby a optimalizáciu procesu. Predovšetkým v oblasti lisovaných súčastí nájde uplatnenie stanice PSS. Jej nasadenie zaistí kvalitu dielov bezprostredne v procese lisovania. Tento systém sníma 100% počet lisovaných dielov v nástroji alebo za ním.

Stanica PSS sa slúži aj na optimalizáciu procesu lisovania pri uvádzaní nástroja do prevádzky. Už v tomto okamihu môžete pozorovať zmenu príslušných rozmerov na lisovanom diele v závislosti od rýchlosti lisovania.

Takáto optimalizácia a následná 100% priebežná kontrola minimalizuje reklamáciu lisovaných dielov a menšiu spotrebu materiálu. A to všetko bez obmedzenia rýchlosti zdvihov!
 

Tlačené katalógy k dispozícii na

Telefón: +420 577 607 315
E-mail: office@konturatools.cz
 

Odkazy

JENOPTIK oficiálne webové stránky (odkaz)
 

Katalógy na stiahnutie

Optická kontrola lisovania OTTO VISION (PDF)
Optické meranie v 3D OTTO VISION (PDF)
Optical inspection of stamped strips_PSS 40 (PDF)
Optical 3D inspection molding and forming_FLEX-3A (PDF)
Optical 3D metrology in plastic molding industry (PDF)
Optical inspection of press fit contacts (PDF)

O spoločnosti Jenoptik

Názov JENOPTIK je spojenie kvalitnej optiky s tradíciou nemeckého mesta Jena. Je zárukou špičkových aplikácií priemyselného spracovania obrazov v dodávateľskom, automobilovom priemysle, lisovacom a sklárskom priemysle aj v mnohých ďalších priemyselných odvetviach.

JENOPTIK – máme blízky vzťah s partnermi s vysokou presnosťou optiky, výrobcami strojov a partnermi v hardvéri na spracovanie obrazu. Na tomto základe vyvíjame komplexné inšpekčné a triediace stroje a tiež sofistikované meracie systémy, ktoré sa používajú v cca. 2 000 priemyselných aplikácií.

JENOPTIK – zameriavame sa na dôvernú tímovú spoluprácu so zákazníkmi. Považujeme to za nevyhnutné pozadie pre kombináciu požiadaviek špecifických pre odvetvie a výkonov meracej techniky.

Náš systém riadenia kvality pre vývoj, výrobu, predaj a servis optických meracích a inšpekčných systémov je certifikovaný akreditovanou agentúrou TÜV Thüringen podľa DIN EN ISO 9001: 2015.
 

Otto Vision

 

 

Videogaléria

Našim cieľom je neustále skvalitňovať servis poskytovaný súčasným aj budúcim zákazníkom.

Samozrejmosťou je pravidelné školenie nášho personálu priamo v materských firmách tak, aby sme Vám mohli poradiť aj v tých najnáročnejších lisárskych aplikáciách.