vybraná událost

Vystavujeme na MSV 2015 v Brne! Stánok 048, hala B

14. 09. 2015 – 18. 09. 2015

MSV Brno, 2015

KONTURA TOOLS

<p><strong>Medzin&aacute;rodn&yacute; stroj&aacute;rensk&yacute; veľtrh -&nbsp;</strong>najv&yacute;znamnej&scaron;&iacute; stroj&aacute;rensk&yacute; veľtrh v strednej Eur&oacute;pe!</p> <p>V&aacute;žen&iacute; obchodn&iacute; priatelia,<br /> aj tohto roku vystavujeme s na&scaron;imi partnermi na Stroj&aacute;renskom veľtrhu v Brne.</p> <p>V term&iacute;ne od&nbsp;14<strong>. 9. - 18. 09. 2015&nbsp;</strong>V&aacute;s radi priv&iacute;tame v st&aacute;nku firmy KONTURA TOOLS, aby sme V&aacute;m predviedli novinky v oblasti lisovania plechu.<br /> Pr&iacute;tomn&iacute; bud&uacute; v&scaron;etci z&aacute;stupcovia na&scaron;ich zahraničn&yacute;ch partnerov, ktor&iacute; sa te&scaron;ia na stretnutie s Vami.</p> <p>Tradične vystavujeme normalizovan&eacute; dielce AGATHON a M&Auml;RKISCHE STANZ-PARTNER, technol&oacute;gie firiem BRUDERER a SOPREM.<br /> Predstav&iacute;me produkty na ochranu n&aacute;strojov, senzory a sveteln&eacute; z&aacute;vory, meranie lisovacej sily a riadenie procesu lisovania od nemeckej firmy SYSTEME &amp; STEUERUNGEN.<br /> Budeme prezentovať aj zariadenia pre 2D a 3D kontrolu lisovan&yacute;ch dielcov tak v lisovacom n&aacute;stroji, ako aj za n&aacute;strojom, od nemeckej firmy OTTO VISION TECHNOLOGY.</p> <p>Pros&iacute;me, kv&ocirc;li stanoveniu term&iacute;nov osobn&yacute;ch sch&ocirc;dzok n&aacute;s vopred kontaktujte, aby sme mohli vytvoriť dostatočn&yacute; priestor na rokovanie. Ďakujeme.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na stretnutie s Vami sa te&scaron;ia kolegovia z firmy.</p> <p>KONTURA TOOLS<br /> <em>V&aacute;&scaron; partner v lisovacej technike</em></p> <p><img src="http://www.konturatools.cz/images/library/MSV 14-18.9.2015.jpg" style="height:100px; width:100px" /></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MSV 2015</strong></p> <div>&nbsp;</div>

< Zpět na přehled veletrhů a konferencí