vybraná událost

61. Medzinárodný strojarský veľtrh v Brne

07. 10. 2019 – 11. 10. 2019

Brnenské výstavište

KONTURA TOOLS s.r.o.

<p>Vastvujeme na tradičn&iacute;m mieste v hale B</p> <p>V&aacute;žen&iacute; obchodn&iacute; priatelia!</p> <p>ako ste si už v&scaron;imli, je n&aacute;m cťou každoročne sa z&uacute;častniť Medzin&aacute;rodn&eacute;ho stroj&aacute;rskom veľtrhu v Brne, ktor&yacute; sa uskutočn&iacute; v term&iacute;ne od 7.10. &ndash; 11.10.2019.</p> <p>Bude n&aacute;m pote&scaron;en&iacute;m stretn&uacute;ť sa s Vami a priv&iacute;tať V&aacute;s v hale B, spoločnosti KONTURA TOOLS s.r.o. , a s radosťou V&aacute;m predstaviť novinky v oblasti lisovac&iacute;ch n&aacute;strojov. V&scaron;etci z&aacute;stupcovia na&scaron;&iacute;ih zahraničn&yacute;ch partnerov bud&uacute; pr&iacute;tomn&iacute; a te&scaron;ia sa na stretnutie s Vami.</p> <p>Tradične vystavujeme:</p> <p>* normalizovan&eacute; diely AGATHON a M&Auml;RKISCHE STANZ-PARTNER</p> <p>* technol&oacute;gie firmy BRUDERER, SOPREM</p> <p>* transf&eacute;rov&uacute; technol&oacute;giu Di.Gi.Emme a kolenop&aacute;kov&eacute; lisy LEVER DRIVE od firmy OtiPresse, ktor&eacute; s&uacute; vhodn&eacute; pre zabudovanie transf&eacute;rovej technol&oacute;gie</p> <p>Pre stanovenie term&iacute;nov osobn&iacute;ch stretnut&iacute; n&aacute;s pros&iacute;m kontaktujte, aby sme vytvorili dostatočn&yacute; priestor pre rokovanie.</p> <p>Ďakujeme</p> <p>Na stretnutie s Vami sa te&scaron;ia kolegovia z firmy</p> <p>KONTURA TOOLS s.r.o.</p> <p><em>V&aacute;&scaron; partner v lisovacej technike!</em></p>

< Zpět na přehled veletrhů a konferencí