Technologický skok vo výrobe elektromotorov


26. 04. 2017

E- mobilita. Technologický skok vo výrobe elektromotorov pre nástroje na rotory a statory. Lisovanie rotorových a statorových plechov.

Možnosti optimalizácie nástrojov na rotory a statory na predĺženie životnosti a výkonnejšie koncové výrobky

Elektromotor sa skladá okrem iného z rotora a statora, ktoré sú vyrobené z mnohých jednotlivých plechov. Vďaka optimalizovaným výrobným procesom je možné znížiť príkon motorov, a teda spotrebu prúdu hnacích motorov oproti bežnej výrobe až o 30%.

K možnostiam optimalizácie patrí, okrem iného, ​​zmenšenie hrúbky plechov, ktoré vedie k užším strižným medzerám (len o rozmere niekoľkých µm). To si vyžaduje najmä tuhšie vedenie v nástrojoch s najvyššou presnosťou. Pri zmenšenej hrúbke plechov je potrebný podstatne vyšší počet kusov (vyššie požiadavky na životnosť nástroja) a frekvencia zdvihov, aby sa zachovala, alebo dokonca skrátila výrobná doba.

Na dôležitosti získava údržba nástrojov. Zachovanie ostrosti rezu aktívnych prvkov je nevyhnutné pre predchádzanie tvorby otrepov na lisovanom diele, a teda najmasívnejších strát výkonu na koncovom výrobku. Častejšia údržba vyžaduje optimálne vodiace prvky, ktoré ani pri opakovanej montáži a demontáži nevykazujú žiadne straty presnosti.

Pre nové požiadavky v oblasti nástrojov na rotory a statory ponúka firma Agathon rôzne riešenia. Vodiace elementy sú k dispozícii skladom alebo sa vyrábajú na zákazku. V závislosti na vodiacich systémoch je možné dosiahnuť frekvenciu až 2500 zdvihov/min. Pre maximálnu tuhosť a presnosť vedenia je možné používať valčekové vedenia. Je možné tak realizovať najužšie strižné medzery o rozmere iba niekoľkých µm. Vodiace elementy Agathon umožňujú najjednoduchšiu montáž a demontáž pre údržbu bez straty presnosti a rozhodujúcou mierou sa podieľajú na predĺžení intervalov údržby, ktoré znamená významné zníženie nákladov. So štandardne zvolenou oceľou na valivé ložiská 100Cr6 (1.3505) sú splnené optimálne predpoklady pre ďalšie predĺženie životnosti vodiacich elementov a zníženie výrobných nákladov.

Kontaktujte nás, ak budete potrebovať modernizovať vodiace a ložiskové systémy axiálnych a rotačných pohybov vo svojich nástrojoch v súlade so súčasným stavom techniky.

Tešíme sa, že vám budeme môcť poradiť s ďalším krokom vývoja a na základe našich dlhoročných skúseností pomôcť zvýšiť konkurencieschopnosť vašich nástrojov.

 

Našim cieľom je neustále skvalitňovať servis poskytovaný súčasným aj budúcim zákazníkom.

Samozrejmosťou je pravidelné školenie nášho personálu priamo v materských firmách tak, aby sme Vám mohli poradiť aj v tých najnáročnejších lisárskych aplikáciách.