MSV 2016, Brno


03. 03. 2016

Vážení obchodní priatelia, pomaly sa pripravujeme na ďalší ročník MSV 2016, ktorý sa bude konať 3.–7. 10. 2016.

A preto si prosím poznačte tento termín do Vášho kalendára.

Budeme radi, ak nás opäť poctíte vašou návštevou na našom stánku.

Nájdete nás na rovnakom mieste ako vlani, pavilón B, stánok 65.

 

Našim cieľom je neustále skvalitňovať servis poskytovaný súčasným aj budúcim zákazníkom.

Samozrejmosťou je pravidelné školenie nášho personálu priamo v materských firmách tak, aby sme Vám mohli poradiť aj v tých najnáročnejších lisárskych aplikáciách.