vybraná událost

MSV BRNO 2011

03. 10. 2011 – 07. 10. 2011

Brno

KONTURA TOOLS, s.r.o.

<p>V&aacute;žen&iacute; obchodn&iacute; priatelia,</p> <p><br />už tradične vystavujeme s na&scaron;imi partnermi na Stroj&aacute;renskom veľtrhu v Brne.</p> <p>V term&iacute;ne od <strong>3. 10. - 7. 10. 2011</strong> V&aacute;s radi priv&iacute;tame v st&aacute;nku firmy KONTURA TOOLS, aby sme V&aacute;m predviedli novinky v oblasti lisovania plechu.</p> <p>Pr&iacute;tomn&iacute; bud&uacute; v&scaron;etci z&aacute;stupcovia na&scaron;ich zahraničn&yacute;ch partnerov, ktor&iacute; sa te&scaron;ia na stretnutie s Vami.</p> <p>Tradične vystavujeme normalizovan&eacute; dielce AGATHON a M&Auml;RKISCHE STANZ-PARTNER, technol&oacute;gie firiem FEINTOOL, BRUDERER a SOPREM.<br />Novo predstav&iacute;me produkty na ochranu n&aacute;strojov, senzory a sveteln&eacute; z&aacute;vory, meranie lisovacej sily a riadenie procesu lisovania od nemeckej firmy SYSTEME &amp; STEUERUNGEN.<br />Budeme prezentovať aj zariadenia pre 2D a 3D kontrolu lisovan&yacute;ch dielcov tak v lisovacom n&aacute;stroji, ako aj za n&aacute;strojom, od nemeckej firmy OTTO VISION TECHNOLOGY, ktor&uacute; novo zastupujeme.</p> <p>Pros&iacute;me, kv&ocirc;li stanoveniu term&iacute;nov osobn&yacute;ch sch&ocirc;dzok n&aacute;s vopred kontaktujte, aby sme mohli vytvoriť dostatočn&yacute; priestor na rokovanie. Ďakujeme.</p> <p>Na stretnutie s Vami sa te&scaron;ia kolegovia z firmy</p> <p><br />KONTURA TOOLS.<br /><em>V&aacute;&scaron; partner v lisovacej technike</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p>

< Zpět na přehled veletrhů a konferencí