vybraná událost

MSV BRNO 2010

13. 09. 2010 – 17. 09. 2010

PAVILON B, stánek 81, Brno

KonturaTools s.r.o.

<p><strong>VYSTAVUJEME na tradičnom mieste v hale B st&aacute;nok 81</strong></p> <p>V&aacute;žen&iacute; obchodn&iacute; priatelia,</p> <p>už tradične vystavujeme s na&scaron;imi partnermi na Stroj&aacute;renskom veľtrhu v Brne.</p> <p>V term&iacute;ne od <strong>13. - 17. 9. 2010 </strong>V&aacute;s radi priv&iacute;tame v st&aacute;nku firmy KONTURA TOOLS, aby sme V&aacute;m predviedli novinky v oblasti lisovania plechu.</p> <p>Pr&iacute;tomn&iacute; bud&uacute; v&scaron;etci z&aacute;stupcovia na&scaron;ich zahraničn&yacute;ch partnerov, ktor&iacute; sa te&scaron;ia na stretnutie s Vami.<br />Tradične vystavujeme normalizovan&eacute; dielce AGATHON a M&Auml;RKISCHE STANZ-PARTNER, vzorov&eacute; lisovan&eacute; dielce firiem FEINTOOL a BRUDERER.<br />Na ploche st&aacute;nku si budete m&ocirc;cť sami vysk&uacute;&scaron;ať nav&iacute;jadlo p&aacute;sky EW-100 od firmy LEICHT a prec&iacute;znu rovnačku od firmy SOPREM.</p> <p><br />Pros&iacute;me, kv&ocirc;li stanoveniu term&iacute;nov osobn&yacute;ch sch&ocirc;dzok n&aacute;s vopred kontaktujte, aby sme mohli vytvoriť dostatočn&yacute; priestor na rokovanie. Ďakujeme.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Te&scaron;&iacute;me sa na V&aacute;s.</p>

< Zpět na přehled veletrhů a konferencí