vybraná událost

MSV 2009, Brno

14. 09. 2009 – 18. 09. 2009

hala B stánek 58

KONTURA TOOLS

<p>V&aacute;žen&iacute; priatelia,<br />ako obvykle vystavujeme s na&scaron;imi partnermi na Stroj&aacute;renskom veľtrhu v Brne.</p> <p>V term&iacute;ne od <strong>14. - 18. 9. 2009 </strong>V&aacute;s radi priv&iacute;tame na st&aacute;nku firmy KONTURA TOOLS, aby sme V&aacute;m predviedli novinky z oblasti Stampingu.</p> <p>Pr&iacute;tomn&iacute; bud&uacute; v&scaron;etci z&aacute;stupcovia na&scaron;ich zahraničn&yacute;ch partnerov, ktor&iacute; sa te&scaron;ia na stretnutie s Vami.</p> <p>Vystavujeme normalizovan&eacute; dielce AGATHON a M&Auml;RKISCHE STANZ-PARTNER, vzorov&eacute; lisovan&eacute; dielce firiem FEINTOOL a BRUDERER.</p> <p>Na ploche st&aacute;nku si budete m&ocirc;cť sami vysk&uacute;&scaron;ať zv&aacute;račku na zvitky od firmy LEICHT a prec&iacute;znu rovnačku od firmy SOPREM.</p> <p>Te&scaron;&iacute;me sa na V&aacute;s.</p> <p>Pros&iacute;me, kv&ocirc;li stanoveniu term&iacute;nov osobn&yacute;ch sch&ocirc;dzok n&aacute;s vopred kontaktujte, aby sme mohli vytvoriť dostatočn&yacute; priestor na rokovanie. Ďakujeme.</p>

< Zpět na přehled veletrhů a konferencí