vybraná událost

24. Medzinárodný veľtrh technológie spracovania plechov - EuroBLECH 2016, Hannover

25. 10. 2016 – 29. 10. 2016

Hannover

BRUDERER, AGATHON, DI.GI.EMME, SOPREM. MÄRKISHE STANZ PARTNER a OTTO VISION

<p><strong>Na&scaron;ich partnerov n&aacute;jdete:</strong><br /> <br /> <strong>BRUDERER AG</strong>: Hala 27 st&aacute;nok K81<br /> Vystavuje novinku - pades&aacute;titunov&yacute; retrofit - rychlobežn&yacute; lis lis BSTA 50R-95B2 s n&aacute;strojom<br /> <br /> <strong>AGATHON AG</strong>: Hala 13, st&aacute;nok E174<br /> Prec&iacute;zne vodiace elementy<br /> <br /> <strong>SOPREM AUTOMATION AG</strong>: Hala 27, st&aacute;nok H19<br /> Odv&iacute;jacie, nav&iacute;jac&iacute; a rovnacie zariadenie<br /> <br /> <strong>Otto Vision Technology GmbH</strong>: Hala 27, st&aacute;nok H31<br /> Meracie 2D a 3D technika<br /> <br /> <strong>DI.GI.EMME</strong> + <strong>otiPRESSE</strong>: Hala 27, H103<br /> Transferov&aacute; technol&oacute;gie, transferov&eacute; n&aacute;stroje a excentrick&eacute; lisy s&nbsp;kolenop&aacute;kovym systemom - LEVER DRIVE<br /> <br /> <strong>M&Auml;RKISCHE STANZ-PARTNER -&nbsp;MSPN</strong>: Hala 27, st&aacute;nok H31<br /> Vystavuje vodiace elementy, strižn&eacute; elementy, vyhadzovača a pružiny do foriem a lisovac&iacute;ch n&aacute;strojov<br /> <br /> <br /> Z&aacute;stupca firmy KONTURA TOOLS ing. Du&scaron;an Volejn&iacute;k, je pre V&aacute;s k dispoz&iacute;cii po cel&uacute; dobu konania veľtrhu na telef&oacute;nnom č&iacute;sle:<br /> <strong>+420 777 945 957</strong>.<br /> <br /> Pre dojednanie term&iacute;nov sch&ocirc;dzok u jednotliv&yacute;ch partnerov, kontaktujte pros&iacute;m najlep&scaron;ie pred začiatkom veľtrhu priamo uveden&eacute; firmy alebo ich zast&uacute;penie firmu KONTURA TOOLS.<br /> <br /> Inform&aacute;cie o veľtrhu EuroBLECH 2016 n&aacute;jdete na: <a href="http://www.euroblech.com/czech/">www.euroblech.com/czech</a><br /> <br /> Přijďtee sa pozrieť na najnov&scaron;ie technol&oacute;gie z oblasti lisovania.<br /> Te&scaron;&iacute;me sa na Va&scaron;u n&aacute;v&scaron;tevu.</p> <p><img src="http://www.konturatools.cz/images/library/euroblech.png" style="height:151px; width:284px" /></p>

fotogalerie

< Zpět na přehled veletrhů a konferencí